Творческий отчет учителя

                           Творчий звіт вчителя

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, писати; знання основ арифметики, первині навички користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі  та особистого спілкування, основ гігієни; вироблення перших трудових навичок.

Початкова ланка покликана забезпечити подальше ставлення особистості дитини, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, формування уміння і бажання вчитись;  створювати умови для їх самовираження в різних видах діяльності, морально–етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя, підготовки до самоуправління в навчально виховному процесі.

Чотири роки ( 2009 – 2013) я працювала за програмою для середньої загально освітньої школи (1-4 класи), яка затверджена Міністерством освіти і науки України від 20 червня 2006 року. У 2013 – 2014 навчальному році працюю за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою( 1 – 4 класи), украденою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462.

      Самоаналіз професійної педагогічної діяльності

Почну з уроків читання. Навчити дітей читати – одне з найважливіших завдань школи. В.О.Сухомлинський писав: «Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе». Читання – це одне з основних джерел знань.

Навчати читанню треба так, щоб викликати в дитини природну зацікавленість і таку ж потребу у читанні, як  потребу в їжі, одязі, спілкуванні.

Та навчити по справжньому добре читати не просто. Необхідно створити для дитини сприятливі умови, забезпечити кваліфіковане керівництво навчанням, основою якого є знання особливостей процесу читання, володіння ефективними методами та прийомами.

Першокласник приходить до школи з бажанням вчитися. Формування усвідомленого, стійкого, активного, позитивного ставлення до роботи учнів слід починати з розвитку мислення та мови. К.Д.Ушинський писав, що в період навчання грамоти вчитель повинен піклуватися про розвиток у школярів вимовної та слухової культури і боротися з не чіткою, млявою артикуляцією звуків, яка пізніше стає причиною багатьох помилок  під час письма. Тому в цей період стежу за тим, щоб під час читання складів учні чітко вимовляли всі наявні в них звуки, достатньо розрізняючи вимову голосних та приголосних звуків. Перехід дітей від ігрової до навчальної діяльності пов’язаний з активним збагаченням їхнього словникового запасую

Найголовнішим джерелом поповнення словника першокласників є сама навчальна діяльність. Учні засвоюють цілу низку слів, пов’язаних з назвою шкільних приміщень, шкільного обладнання, самого навчального процесу.

Букварні тексти та художні ілюстрації теж ознайомлюють з новими словами.

Професором І.Т.Федоренко було розроблено багато ефективних рекомендацій, які дозволяють розвивати оптимальну швидкість читання в учнів початкових класів. Під час букварного періоду це поурочні п’ятихвилинки «читання – дзижчання» з використанням складових таблиць, пірамідок слів, друкованих складів, карток блискавок. У подальшій роботі над розвитком навичок читання використовую різні види роботи, з кожним  роком навчання, ускладнюючи завдання.

Використовую різні види мовних та фонетичних розминок. Це зарядка для язика, відгадування загадок, читання чистомовок, скоромовок; ігри: «Впіймай звук», «Яке слово зайве?», «Слово навпаки», «Впіймай слово на гачок», «Закінчи слово».

Майже на кожному уроці проводжу розчитування за таблицями та колонками слів теж у вигляді гри.  Особливо дітям подобається такий вид роботи, як відновлення деформованих слів та речень.

Починаючи з 3 класу на уроках читання використовую метод випереджаючого навчання. Учні самостійно  опрацьовують незнайомі тексти  підручника вдома. Це дає можливість працювати на уроці безпосередньо над змістом твору, виконувати різні види мовних та фонетичних розминок, розвивати творчі здібності учнів.

Для розвитку навичок читання підбираю цікаві завдання: читання «Незнайком», «буксиром»; вибіркове читання,  читання в особах, читання з лінійкою; ігри «Дочитай речення до кінця», «Відшукай риму», «Розвідники», «Добери пару», «Небо і земля», «Кидок – засічка».

Для фронтальної, групової, диференційованої роботи підбираю різноманітний народознавчий та ігровий матеріал. Особливу увагу приділяю словниковій роботі. Учні не тільки працюють зі словами, поданими вчителем, а й самі відшукують незрозумілі слова під час читання тексту. Потім разом з’ясовуємо значення цих слів чи висловів. Під час словникової роботи добираємо слова близькі та протилежні за значенням, складаємо  речення.

На уроках читання навчаю дітей складати план до творів, придумувати версії кінцівки тексту, переказувати, висловлювати свої думки, почуття; давати характеристику героям, завдяки чому розвиваю зв’язне мовлення дітей. Як результат – діти мого класу всі виконують техніку читання. Читають правильно та виразно.

Своє завдання на уроці вбачаю не тільки в тому, щоб виконати якомога більше вправ,  а й уважно вислухати дитину – її розповідь про враження, спостереження, сумніви, відповісти на запитання.

Уроки читання нерозривно зв’язані з уроками рідної мови. Одним з найголовніших завдань уроків рідної мови в початкових класах є формування у молодших школярів красивого, чіткого, каліграфічного і орфографічно правильного письма. Ці вміння починають активно формуватися в учнів в період навчання грамоти. У букварний період навчання грамоти застосовую такі види роботи, які сприяють виробленню в учнів графічних навичок письма. Це підготовчі вправи, списування з дошки, букваря, або спеціальних карток, друкованих літер, складів, слів і найпростіших речень; вибіркове списування; письмо літер, складів і слів по пам’яті;  вправи на перевірку виконаних записів.

В подальшій роботі на уроках рідної мови знайомлю дітей з темами: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Частини мови», «Слово». На уроках використовую картки, таблиці, записи на дошці пошукового характеру; проводжу хвилинки – цікавинки,  роботу над прислів’ями, тренувальні вправи, поетичні хвилинки; ігри: «Утвори нове слово», «Позмагаємось з поетом», «Впіймай помилку», «Віднови вірш»,  «Будь уважним», проводжу роботу з деформованими реченнями.

Працюємо над різними видами  диктантів (зоровий, вибірковий, творчий). Проводжу на кожному уроці хвилинку каліграфічного письма, матеріал якої також носить завдання творчого характеру (з букв скласти слово, із букв великого слова скласти інші слова).

Належну увагу приділяю розвитку усного та писемного зв’язного мовлення. Складаємо речення та розповіді за малюнком, пишемо твори – описи, детальні перекази, виконуємо творчу роботу над реченням та текстом.

Такі види роботи навчають учнів логічно і зв’язно викладати свої думки, сприяють збагаченню лексичного запасу, закріпленню граматичних знань.

Мои учні є постійними переможцями всіх інтелектуальних конкурсів, предметних олімпіад (2012-2013 навчальний рік: олімпіада з української мови -1 і 2 місце по місту. Переможці – Болдирев Руслан. і Вильдяєва Єлизавета. . Конкурс ім. Петра Яцика- 1 місце. Переможець Вільдяєва Єлизавета.

Вивчення математики в початкових класах здійснюється через систему виразів, задач і практичних робіт. Оволодіти математикою – означає навчитися розв’язувати вирази та задачі причому не лише стандартні, а й такі що вимагають певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності. У поєднані з навчанням здійснюється виховання і розвиток школяра. Завдання з математики  сприяють формуванню в учнів початкових уявлень про деякі важливі поняття, ідеї і методи математики, а також поглибленню і закріпленню програмного матеріалу, розвитку логічного мислення і просторових уявлень дітей.  Готуючись до уроків математики стараюся урізноманітнити завдання. Використовую різні способи перевірки домашньої роботи. Особливу увагу приділяю усному рахунку. Щоб зацікавити учнів, усні обчислення проводжу у вигляді ігор: «Ланцюжок», «Хто швидше?»,  «Чий будинок?», «Естафета», «Ніч і день», «Рибалки», «Збери намистинки», «Сплети мереживо» тощо… Проведення усного рахунку чергую з написанням математичних диктантів. Готуючи картки для опитування, завдання вибираю диференційовано. Безумовно, тренінг мислення на уроках математики початкових класах сприяє розвитку творчих математичних здібностей молодших школярів. Тому стараюся підбирати вправи, які вимагають творчого пошуку, кмітливості.

1. Визначити закономірність у розміщені чисел.

2. Розставити математичні знаки так, щоб рівність була правильною.

3. Вставити потрібне число.

4. Складання задач за коротким записом, виразом.

5. Скласти таке питання до задачі, щоб вона розв’язувалась іншим виразом.

Практичні завдання розглядаються на основі схем, таблиць, ілюстрацій, виготовлених власноруч.  Переможцем олімпіади з математики по місту у 2012 -2013 навч. році є Кузнецов Захар, який посів – 3 місце

Уроки природознавства  покликані виховувати в учнів відповідальність за збереження навколишнього середовища, як важливого фактора існування людини; виховувати любов до праці та людей праці; формувати в учнів певні трудові вміння та навички.

Також уроки природознавства  водночас мають виховний вплив на особистість дитини і органічно пов’язані з системою знань, які передбачені іншими дисциплінами, програмою позакласної діяльності, що забезпечує різнобічність та перспективність  навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

       Готуючись до уроків природознавства ставлю собі за мету – пробудити зацікавленість учнів до пізнання природи і самого себе.

При вивченні тем природничого характеру розширюю знання учнів про різноманітність природи, багатство рослинного і тваринного світу, формую науковий світогляд, правильні уявлення про навколишнє середовище, поняття «жива і нежива природа», розвиваю спостережливість, логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву, кмітливість,  вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, читати карту і працювати з нею; виховую бережливе , господарське ставлення до природи, прагнення примножувати багатства Землі.

Кожен урок розпочинаємо із підсумків  фенологічних спостережень – ведення календаря природи. Для кращого сприймання та усвідомлення навчального матеріалу, розвитку пізнавальної активності, самостійного мислення дітей використовую загадки, кросворди, головоломки, легенди, вікторини, ігри, змагання, проводжу екскурсії, досліди, практичні роботи. На кожному уроці працюємо в зошитах. Учні зображують схематичні малюнки, записують визначення, класифікують предмети або поняття. На уроках використовую педагогічний програмний засіб «Природознавство 3-4 клас», таблиці, ілюстрації, природничий матеріал, предмети домашнього вжитку, колекції корисних копалин, глобус, географічні карти, наочні посібники, виготовлені власноруч.У минулому році учень мого класу Кузнецов Захар зайняв 2-е місце на олімпіаді з природознавства. Участники конкурсу « Колосок» стали переможцями у номінації « Золотий колосок» – 5 осіб, «Срібний колосок»-6; «Жартівливий колосок»- 9 осіб.

Уроки громадянської освіти спрямовані на соціалізацію особистості молодшого школяра, його громадське зростання. Під час розгляду програмового матеріалу вчу дітей усвідомлювати свою приналежність до української держави і народу, шанувати історію і мову свого народу, дізнаватися про пам’ятки культури, архітектури, розуміти правила взаємодії в сім ї і суспільстві; формую в учнів загальне поняття про духовні, моральні норми, загальнолюдські цінності; розвиваю навички аналізувати, співставляти, узагальнювати, робити висновки; виховую почуття гордості та патріотизму, поваги до своїх рідних, прагнення дотримуватися українських традицій.

При вивченні курсу «Основи здоров’я» вчу дітей дотримуватись правил здорового способу життя, свідомо ставитися до свого здоров’я, даю поради що до його зміцнення і збереження. Формую поняття складових фізичного, соціального, психічного і духовного здоров’я. На уроках учні вчаться поводитися в екстремальних  ситуаціях, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. При цьому використовую творчі і практичні завдання, прислів’я і приказки, вислови про здоров’я, ігри, додаткову інформацію стосовно розвитку організму людини.

Уроки трудового навчання та образотворчого мистецтва відіграють важливу роль  підготовці учнів до самостійної трудової діяльності і формуванні у дітей  трудових практичних  вмінь і навичок .

На  цих  уроках стараюся реалізувати навчальну, пізнавальну і виховну мету, розвиваючи  в учнів почуття прекрасного, формуючи естетичні смаки, вчу цінити красу і багатство рідної природи. Виконуючи практичні роботи, учні залучаються до різних видів трудової діяльності, здобувають різноманітні вміння та навички.

       На уроках фізкультури здійснюю  такі завдання:

1. Бережу й зміцнюю здоров’я учнів.

2. Знайомлю  учнів з теоретико – методичними знаннями.

3. Сприяю  розвитку рухових якостей.

4. Удосконаюю  навички  виконання легкоатлетичних та гімнастичних вправ.

5. Сприяю проведенню корисного дозвілля та активного відпочинку завдяки спортивним та рухливим іграм.

Результатом роботи є підвищення рівня самооцінки і самоконтролю учнів їх творчі успіхи, стабільні показники якості знань.

Майже 77% выпускників моїх класів мають достатній і високий рівень навчальних досягнень, які підтверджуються в середній і старшій школі. Всіх моїх учнів об’єднує те, що вони вміють добиватися поставленої мети, творчо підходять до кожної справи, радіють своїм успіхам і успіхам своїх товаришів.

– Високий рівень – 4 учн.( Болдирев Руслан, Вільдяєва Єлизавета, Кузнецов Захар, Семенова Ксенія)

-Середній рівень – 6 учнів ( Сіренко Катерина, Кривощокова Євгенія, Тарасенко Софія, Радченко Василь, Годов Микита, Красніхіна Мирослава)

-Достатній рівень – 3 учн.Степанець Анастасія, Швецов Олександр,  Король Анастасія)

-Низький рівень – 0 учн.

-1 учень у класі –  на індивідуальному навчанні ( Шелест Микита)

На позаурочних заняттях пропоную дітям не тільки рішення цікавих і олімпіадних завдань з предметів, а й спільно з учнями створюю навчальні проекти – презентації , готую відкриті заходи , цікаві уроки , матеріали для проведення предметних тижнів . Все це дозволяє мені формувати позитивну навчальну мотивацію з предметів , розвивати кругозір учнів , формувати нові вміння та навички у навчальній діяльності

У своїй діяльності постійно шукаю шляхи для того , щоб виховати і розвинути в дитині активну, сміливу , рішучу особистість. Особистість , яка вміє сама добувати знання і застосовувати їх у нестандартних ситуаціях. Тема моєї роботи з самоосвіти

«ТРВЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ

ШКОЛЯРІВ»( доповідь додається)

                           

 

                   Самоаналіз виховної діяльності

      Виховна робота  з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти  з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів. Учням класу діже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, весь час дуже активні.

Як класний керівник приділяю багато уваги формуванню та розвитку колективу.  Учні класу активні в суспільному житті класу та школи, систематично приймають участь у виступах художньої самодіяльності, агітбригадах, конкурсах, тематичних  та сімейних вечорах тощо…

       Як класовод здійснюю такі завдання:

1. Виховую  дітей добрими, чуйними, бережливими. Прививаю любов до праці. Вчу берегти шкільне майно.

2. Сприяю творчому розвитку особистості учнів, формую навички здорового способу життя.

3. Виховую моральні якості дитини:

– вихованість, скромність, чесність, дружелюбність, відповідальність за доручену справу.

4. Виховую учнів гідними громадянами своєї держави, справжніми господарями рідної землі.

5. Прививаю любов до краси. Приділяю увагу етичному і естетичному вихованню.

Ці завдання  реалізовую під час проведення виховних годин, годин спілкування, інформаційних хвилин, тренінгів, уроків доброти та екології, вправ-медитацій.

Клас приймає активну участь у конкурсах малюнків, виробів з природного матеріалу,  у проведенні святкових ранків та предметних тижнів.

Постійно підтримую зв’язок з батьками учнів. Спільно вирішуємо питання поведінки, навчання класного колективу, матеріальної бази класної кімнати.

Дуже полюбляють учні подорожі та екскурсії, після яких залишаються незабутні враження.

Завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системна робота, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і, водночас, вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних.

Виховання – процес безперервний , і , розпочавшись на уроці , він триває , поглиблюється і доповнюється у позаурочній діяльності .

Моє переконання , що дитина – головна цінність суспільства , вище якої нічого бути не може. Тому моя позиція по відношенню до дитини така: він – мій соратник , союзник , співавтор , що приймає і дає , що має право на незгоду , сумнів і навіть помилку. Пропонуючи учням ті чи інші заходи , прислухаюся до думки дітей. Молодші школярі – це учні , які хочуть брати активну участь у всіх заходах , ними рухає бажання отримати похвалу , виглядати успішним в очах своїх батьків і вчителя

Головним чинником служить колективна діяльність, яка в більшості випадків носить особистісно-орієнтовний і творчий характер, який представлений в плані виховної роботи на навчальний рік. Основу цієї діяльності складає річне коло традиційних справ:

• День знань;

• Свято «Осінь, осінь в гості просимо», виставка виробів з природного матеріалу «Дари осені»;

• Свята, Які пов’язані з традиціямі українського народу («Свято Миколая»; «Українські вечорниці», «Свято вареників», «Різдвяний ранок» ТОЩО …)

  • • «Забави Дідуся Мороза» – свято, конкурс малюнків, творів;
  • • Фольклорне свято «Масляна»;
  • • 23 лютого – конкурс «А, нумо, хлопчики», випуск газет на патріотичну тему, конкурси творів «Лист солдату, учаснику військових дій»;
  • • 8 березня – конкурс «А, нумо, дівчата», концертна програма для наших улюблених мам;
  • • День іменинника – проводиться по сезонах;
  • • День сім’ї, спільні походи батьків і дітей, день матері;
  • • Свята класної родини. («Завітаймо до добрих людей», «Посвята в козачата», «Рідну землю, де живемо, Україною звемо» ТОЩО …)
  • • Свято «Не забути нам цих років …», конкурс малюнків про війну, виготовлення сувенірів для ветеранів ВВВ;
  • • профілактика дорожньо-транспортного травматизму (ігри, вікторини, класні години);
  • виховні заходи на правову тематику тощо….

Особливості навчання в сучасній школі багато в чому визначаються всі наростаючим обсягом інформації, постійної модернізацією і ускладненням навчальних програм. Безумовно, подібні умови навчання пред’являють організму молодшого школяра найвищі вимоги. Тому важливо, щоб діти пройшли цей нелегкий шлях без шкоди для свого здоров’я, не втративши інтересу до навчання, не втративши віру в себе, в свої сили. Учні моїх класів беруть участь у спортивно-масових заходах.

З метою формування усвідомленої потреби у збереженні та зміцненні здоров’я проводжу наступні заходи:

• Дні здоров’я;

• Пішохідні прогулянки в парк;

• Конкурси малюнків;

• Конкурси та захист плакатів з різних тем;

• Тематичні класні години.

Проводжу індивідуальні та колективні санітарно-просвітницькі бесіди з питань профілактики інфекційних захворювань, профілактики шкідливих звичок.

Розкриття потенціалу кожної дитини, визнання її як особистості, вміння домагатися чого-небудь нею в навколишній її  дійсності – ці прийоми я використовую у своїй роботі. Потенціал дитини більшою мірою виявляється через гру. Тому більшість заходів і справ я проводжу у вигляді гри, конкурсів, вікторин.

У формуванні і розвитку особистості учнів провідну роль відводжу цивільно- патріотичному вихованню , яке сприяє становленню соціально значущих цінностей у підростаючого покоління. У своїй роботі з цього напрямку : виховую повагу до символів і атрибутів Української держави , прищеплюю любов до Малої Батьківщини, до рідної школи . Так , на класних годинах було організовано вивчення державної символіки України , порядку офіційного використання державного прапора , герба і гімну держави . Проводилися конкурси , виставки та експозиції з питань патріотичного виховання дітей з використанням державних символів. Через позакласні заходи здійснювалося знайомство з історією своєї родини , міста, області , республіки. Приймали участь у конкурсі малюнків «Я люблю тебе , моє місто» Проводився класна година « Минуле , сьогодення і майбутнє мого міста ».

Виховна робота школи не може будуватися без урахування того , що індивідуальність дитини формується в сім’ї. Школа і сім’я – два найважливіших виховно- освітніх інститута , які спочатку покликані поповнювати один одного і взаємодіяти між собою. З цією метою в класі ведеться велика робота з батьками. Систематично проводжу класні батьківські збори , різноманітні за формами ( організаційні , тематичні , підсумкові , збори – диспути ) . Роботу з батьками веду в двох напрямках : підвищення педагогічної культури і об’єднання батьків у згуртований колектив .

Підводячи підсумки виховної роботи , треба відзначити , що у дітей значно активізувалася допитливість , ініціативність , підвищилася зацікавленість у навчанні , згуртувався учнівський колектив .

На закінчення хочеться додати , що метою будь-якої виховної системи є формування гармонійно розвиненої особистості . Метою сучасної школи є формування особистості інформаційної , тобто здатної не тільки , і не стільки виконувати свої функції , скільки приймати критичні рішення і встановлювати нові відносини в мінливій реальності. Від вчителя , а значить від мене , в даних умовах потрібно побудувати педагогічний процес відповідно до потреб і цілей сучасного суспільства

Участь у конкурсах, педагогічних читаннях, семінарах,

методичних нарадах та публікації.

Завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці є постійний творчий пошук, системна робота, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і, водночас, вдосконалення давно відомих, традиційних.

З цією метою систематично знайомлюся з передовим педагогічним досвідом вчителів свого міста, області та країни в цілому. Підвищую свій досвід і ділюся ним з колегами своєї школи:

-Виступаю з доповідями на шкільних та міських МО вчителів початкових класів.

-Беру участь у педагогічних семінарах, методичних і педагогічних нарадах . круглих столах тощо…

– Всі свої творчі доробки розміщую на сайті «Учительський журнал он-лайн» видавничої групи «Основа».

 

 

No comments yet.